2017. október 13., péntek

Hitünk 57 pontja – Luther Márton 95 pontja nyomán

Luther-kapu – Wittenberg, Schlosskirche

Tematikus sorrendben szerkesztett bemutató – a Tételek, hitigazságok faladat megoldásaiból:Re-formerz
1.      Az élet szent, mert minden emberi élet Isten ajándéka.
2.      A házasság két ember és Isten kapcsolata. A hűség hitvallása.
3.      A szüzesség Isten ajándéka, amelyet ha nem megfelelő magatartással használunk, az Isten szemében bűn.
4.      Felebarátaink szeretete: úgy bánj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak.
5.      Fogadjuk el Jézust Megváltónknak.

Reformáltak
6.      Istent nem fizethetjük le. Ha mindent megvásárolhatunk is pénzzel, a hitet nem.
7.      A hitet Isten ajándékba adja.
8.      A hit Isten ajándéka, de hogy megkapjuk, imádkozni kell érte, olvasni a Bibliát, elgondolkodni rajta, és megtenni azt, amit megértettünk belőle.
9.      Akkor kapjuk meg a bűneink bocsánatát és az örök életet, ha elhisszük, hogy Jézus Krisztus meghalt helyettünk és értünk.
10.  Amit megértettünk a Bibliából, azt nem magunknak kell megtartanunk, hanem tovább kell adnunk másoknak. Ezért nem igazi hit az, amikor nem beszélünk róla másoknak.

Fánkok
11.  A Biblia olvasása nélkül nincs igazi hit, mert a hit egyik fontos eleme az ismeret. Az igazi ismeret Istenről pedig főleg a Szentírásból ered.
12.  Szükségünk van arra, hogy azokkal, akik ugyanúgy hisznek Istenben, mint mi, minél több időt együtt legyünk. A gyülekezeti közösség nélkül meggyengül a hitünk.
13.  Járjunk el Istentiszteletre! A hit, hallásból van.
14.  Bátran mondjuk el mindazt Jézusnak, amivel őt vagy másokat megbántottunk, mert Isten azt ígérte, megbocsátja azokat, mivel szeret minket.
15.  Mindenki, aki elfogadja, ami a Bibliában van, és hogy Jézus érte is meghalt, a Mennybe jut. Nem tudunk ennél többet tenni ezért.

Reform Girls
16.  A közösség Isten ajándéka.
17.  A család Isten ajándéka, ez volt Isten eredeti terve, hogy a gyerekek szeretetben nőjenek fel.
18.  A barátság Isten ajándéka, a családunk nem mindig tökéletes és nem mi választjuk. De a barátainkon keresztül Isten szeretetét érezhetjük meg.
19.  Az osztályközösség is Isten ajándéka, nem véletlenül kerültünk úgy össze, ahogy. Isten egymás által csiszol bennünket.
20.  A gyülekezet Isten családja, ahol Ő az Atya, mi meg egymásnak a testvérei.

Spártai Tigrisek
21.  A szeretet nem pénzzel mutatható ki; sokszor egy szóval vagy egy öleléssel.
22.  Az emberek túl sokat foglalkoznak a telefonjukkal, ahelyett, hogy egymásra figyelnének.
23.  Az élet nagyon rövid, ezért minden cselekedetünket gondoljuk meg.
24.  A drog és az alkohol nem old meg semmit, csak az, ha az ember megtér Istenhez.
25.  Nem az a menőség, hogy te mennyire nem követed Isten útját, hanem az a menő, hogy mennyire komolyan veszed azokat, amiket Isten mondott.

Eszeések
26.  Szeresd felebarátodat, mint magadat! (Márk 12,30-31)
A mai világban egyre több a gyűlölet, az utálat az emberek között. Ha ezt a hitigazságot meg tudnák tartani, lehet, sőt biztos, hogy szebb lenne a világ, boldogabb emberek lennének, és több barátság és kapcsolat alakulhatna ki.
27.  Isten nevét hiába a szádra ne vedd!
Egyre több az olyan ember, aki Isten nevét káromolja.
28.  Tiszteld apádat és anyádat!
A mai életben sok olyan gyerek, fiatal van, akik semmibe veszik a szüleik nevelését, és kevés tiszteletet mutatnak feléjük.
29.  Ne lopj!
Sok helyen – akár fiatalok, akár felnőttek – úgy akarnak dolgokat megszerezni maguknak, hogy nem dolgoznak meg érte.

Oko-sokk
30.  Ne ítéljük el, aki nem azt vallja, amit mi. El lehet mondani az evangéliumot másnak, de erőszakosan ne térítsünk. („…legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek.” 1Pét 3,15b-16a)
31.  A gyermekek tiszteljék jobban a szüleiket, és ne várják el, hogy mindenben ki legyenek szolgálva. Ne várják a sült galambot, hogy a szájukba repüljön, dolgozzanak a céljaik eléréséért.  (Lásd: Absolon fellázad Dávid ellen, 2Sám 15; 5. parancsolat, 2Móz 20,12a)
32.  Teremtsünk emberi kapcsolatokat, ne lógjunk örökké a számítógépen, játékokon. A gépezést is lehet jóra használni: tanulásra, kapcsolatteremtésre. (2. parancsolat a bálványimádásról: 2Móz 20,4-6)
33.  Ne legyünk követelőzők, örökké elégedetlenek, legyünk hálásak Istennek mindazért, amink van. (Akháb király kapzsisága Nábót szőlőjének megszerzésekor, 1Kir 21)

English class
34.  Támogasd a rászorulókat adód 1%-val.
35.  A szomorú embereket egy szép mosollyal vidítsd fel.
36.  Merj tanácsokat adni bajban lévő barátaidnak.
37.  Hirdesd vallásodat a közösségi médián keresztül.

El Shaddai
38.  A szülők értessék meg gyermekeikkel, hogy Isten házának látogatása és az Ige hallgatása megtanít az életre és a jócselekedetekre.
39.  Isten Igéjének közvetítői ne csak mondják az igét, hanem higgyék és cselekedjék azt.
40.  Az egyház hívei lelkileg és anyagilag is támogassák a rászorulókat.
41.  A lelkész úgy hirdesse Isten Igéjét, hogy minden gyülekezeti tag megértse.
42.  Az egyháztagok kötelességeinek betartása.

Egy irányba
43.  Luther maga mondta: "Jelöld meg magad a kereszttel!", ezzel a hitünk alapját mutatnánk ki, hogy keresztet vetünk!
44.  A Himnusz a nemzetünk éneke, nem pedig egy templomi dal, a Himnuszt csak a 3 legfontosabb egyházi ünnepen énekeljük, nem pedig az áldozati vasárnapokon!  
45.  Jobban kéne támogatnunk a szegényeket vagy az üldözötteket.
46.  Tegyünk lépéseket a keresztények és a nem keresztények megbékélésére.
47.  Jó lenne, ha az istentiszteletek mozgalmasabbak lennének, több modern zenével, tánccal, valamint formailag is megújulnának!

Reformátorok
48.   (Luther 62. alapján) Ha én templomba megyek, és hallgatom a lelkész prédikációját, örömhírként élem át, amit általa kapok, érezhetem szeretetét az igén keresztül.

ART (Alázatos Rezgő Tehenek)
49.   (Luther 24. alapján) Az a kevés ember, aki befolyásolja a társadalmat és a politikát, gyakran manipulálja az embereket hazugságokkal és hamis ígéretekkel saját hasznára ahelyett, hogy Istenhez fordulnának és fordítanának másokat is.
50.  (Luther 33. alapján) Ha egy bűnös ember leülte a börtönbüntetését, attól ő még nem szabadult meg a bűneitől. Csak Isten által nyerhetünk bűnbocsánatot.
51.  (Luther 42. alapján) A „pénzzel megvásárolt barátok” nem összemérhetőek az igaz barátsággal!
52.  (Luther 84. alapján) Ha javak reményében lefizetünk valakit, az nem mérhető azzal, ha kemény munkával szerezzük meg ezeket.
53.  (Luther 54. alapján) A prédikációban Isten igéjén kell lennie a hangsúlynak, nem a világi dolgokon.

Éva lányai
54.   (Luther 31. alapján) A mai világban nagyon sok bűnt követnek el az emberek, akár – kisebb-nagyobb – büntetést kapva szabadságvesztésre ítélik őket, amelyet börtönben, vagy egyéb intézetekben kell letölteniük. Napjainkban már lehet olyanról szó, hogy hamarabb szabadulhat, jó magaviselet érdekében, amely a megbánásra utalhat. De vajon tényleg megbánta a bűneit? Új életet tud kezdeni, meg tud változni? Ehhez nagyon sok bizalomra és megbánásra van szüksége minden embernek.
55.  (Luther 47. alapján) A bűneinkre csakis Istentől kérhetünk, kaphatunk bocsánatot. Tehát nincs szükség papi/egyházi közvetítésre (pl.: gyónás). Ezért is volt helytelen a búcsúcédulák árusítása az egyházak részéről. Isten csak akkor bocsát meg nekünk, ha mi is képesek vagyunk megbocsátani másoknak. Nem várhatunk el másoktól többet, mint amennyit mi adunk.
56.  (Luther 57. alapján) Az egyházi vezetők és szónokok a mai napokban is gyakran visszaélnek a beszedett javakkal, mint a reformáció előtt, hiszen a pénzt helyezik előtérbe Isten igéjével szemben. A továbbtanulás terén is egyre többen választanak egyházi fenntartású iskolákat.
57.  Luther 62: „Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma (örömhíre). De ezt méltán igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká tesz.” A való életből is vehetünk példát. Például két vállalkozás, amelyek egy cél érdekében léteznek, de riválisok egymással. Az egyik felülkerekedhet a másikon. Mindig van egy jobb, egy erősebb. Ezért össze kéne fogni, hogy közösen elérjék a legnagyobb kitűzött célt. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése