2017. október 26., csütörtök

Feladatok értékelése – 1. forduló végeredmény


A hátralévő két feladat értékelését is elvégeztük, így kialakult az első forduló végeredménye. Nem hirdetünk „győztest”, korai lenne, hiszen két teljes forduló még hátravan. A pontverseny is szépen mutatja, milyen gazdag és értékes anyag született, milyen sok és sokféle tehetség, értékes személyiség rejlik a csapatnevek mögött. Ne feledjétek, hogy a 2. forduló feladatainak beadása október 27., péntek éjfélig esedékes.


Most a Luther-legendák és a ReformMédia feladatainak értékelése következik. Megosztjuk az értékelésének fő szempontjait, és néhány megjegyzést, tanulságot.

Az értékelés szempontjai:


5. Luther-legendák
Szöveg:
 • A forrás-szöveg információinak megfelelő, tárgyi tévedés nélküli, pontos közlés (szükség esetén a forrásszöveg korrekciója)
 • A kifejezések, nyelvi fordulatok értő, a közlés szándékának megfelelő használata
 • A forrás-szöveg újrafogalmazása a választott mesélő nézőpontból (nem a forrásszöveg másolása, átfogalmazva kicsit)
 • Nyelvhelyesség, élvezetes, mesélő stílus
 • Koherens, összefüggő történet
Kép:
 • Kép és szöveg összhangja, kapcsolódása
 • Mesélő kép: képnyelven is megszólal-e a történet
 • Grafikai minőség, igényes, szép rajz
 • Képi többlet: valami, amit csak képpel lehet elmondani

Megjegyzés:
A feladat a legendák újrafogalmazását kérte „mesélő stílusban”. A forrásként megadott weboldal szövegének kimásolása nem minősül mesélésnek, a kismértékű átfogalmazás sem igazán. Akik tényleg meséltek, azok a történetet képesek voltak a saját nyelvükön és stílusukban elmondani, ezeket a megoldásokat tartjuk értékesebbnek. Egy esetben maga a kép mesélte el a teljes történetet, hiszen egy képi folyamatábra, egyfajta képregény született. Ezt a megoldást elfogadtuk a mesélés és kép kategóriájában is. A rajzok néha többet mondtak, mint maga a szöveg, ami megmutatja azt is, hogy a képnyelv sem lebecsülendő, nem a szöveg „szolgája”, önálló nyelvi értékkel bír.


7. ReformMédia
Videofilm:
 • Életkornak megfelelő, adekvát és életszerű témaválasztás
 • Önálló problémafelvetés, problémalátás és megfogalmazás (nem sémakövetés)
 • Bibliára támaszkodó, igei üzenet, illetve gondolatok
 • Egyszerű, érthető, közvetlen és őszinte képi és verbális nyelv
 • Lényegre törő, problémacentrikus, nem mellébeszélő képi és verbális nyelv
 • Képi nyelv és üzenet összhangja, figyelmet megragadó stílus, filmélmény
Asztali beszélgetés:
 • Életkornak megfelelő, adekvát és életszerű témaválasztás
 • Önálló problémafelvetés, problémalátás és megfogalmazás (nem sematikusan átvett gondolatok)
 • Bibliára támaszkodó, igei gondolatok megjelenése
 • Egyszerű, érthető, közvetlen nyelven megfogalmazott gondolatok
 • Életszerű, őszinte, a beszélgetés spontaneitását közvetítő beszédhelyzet, illetve megfogalmazás
 • Lényegre törő, problémacentrikus, nem mellébeszélő írott vagy beszélt nyelv
 • Írott szöveg esetében: helyes nyelvhasználat, figyelmet megragadó stílus, koherens, összefüggő szöveg
 • Beszélgetés esetében: összhatás, benyomás a beszélgetés egészéről – a felvétel ad-e képi többletet
 • Felnőtt moderáló jelenléte

Megjegyzés:
Érthetően erre a feladatra született a legkevesebb megoldás, hiszen ez volt a legnehezebb. Mégis, akik vállalkoztak rá, megtapasztalhatták, hogy érdemes volt belevágni. Mert akár a videoklipek, akár a beszélgetések izgalmas megoldásokat és gondolatokat hoztak elő, amit érdemes másoknak is megmutatni. Akkor is, ha egy csapat nem rendelkezik azokkal a médiatechnikai adottságokkal, amelyek a film vágásához, alakításához szükségesek. Ezért az asztali beszélgetések esetében nem is ez volt a döntő szempont, sokkal inkább a fiatalok spontán, őszinte megnyilvánulásai. Ahol viszont videoklip született, ott a technika is besegített, hogy igazi filmélményt kapjunk. A Luther-himnusz kategóriájában is született egy olyan alkotás, ami önálló videoklipként is megállja a helyét, ezért azt itt is értékeltük, összpontszámként megadva a médiafeladatért kapható 15 pontot (ének: 10 + média: 5).

Gratulálunk a bátorságotokhoz és tehetségetekhez. Isten áldását kérjük a folytatásra – ami nemcsak egy versenyt jelent.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése