2017. október 20., péntek

Feladatok értékelése – 2. részeredményHárom feladat értékelését végeztük el a héten, miközben az alkotásokból válogatott anyagot folyamatosan közöljük. Hét közben az „újrafordított” bibliai történetek kerültek sorra, hétvégén Luther-himnuszok következnek. Alább megosztjuk a feladatok értékelésének fő szempontjait, és néhány megjegyzést, tanulságot.


Az értékelés szempontjai:

3. Bibliafordítás

Szöveg:
 • Életkornak megfelelő történetválasztás, igeválasztás
 • Pontos igehely, bibliai kifejezések pontos, értő használata
 • A történet, ige eredeti értelmének, üzenetének visszaadása
 • A korosztálynak megfelelő mai nyelvhasználat – kerülve a „kánaáni” nyelvet
 • Nyelvhelyesség, élvezetes, olvasmányos stílus
 • Koherens, összefüggő szöveg, illetve történet
 • A történet kapcsolódása tágabb bibliai és szövegösszefüggésbe – amennyiben ez a történet szempontjából fontos
Kép:
 • Kép és szöveg összhangja, kapcsolódása
 • Képnyelven is megszólal-e a történet
 • Grafikai minőség, igényes, szép rajz
 • Képi többlet: valami, amit csak képpel lehet elmondani

Megjegyzés:
A feladat „mai nyelvre” való fordítás volt, ami a csapatok többféleképpen értelmeztek. Az egyik irány valóban igehű, de a mai nyelvhasználatot tükröző megoldásokat keresett, ezt tekinthetjük „klasszikus” fordításnak. A másik irány mind nyelvi, mind a szituáció tekintetében törekedett a modernizálásra, ezek már inkább átiratok, parafrázisok, ha szorosan értelmezzük. Mi ezeket most egyenértékű megoldásoknak tekintettük, és a fenti szempontok alapján próbáltuk egységesen értékelni a „klasszikus” és „modern” fordításokat.


4. Bibliai tanítás

 • Életkornak megfelelő, adekvát igeválasztás
 • Önálló problémafelvetés, problémalátás és megfogalmazás (nem átvétel!)
 • Bibliára támaszkodó, az igei eredeti értelmét, üzenetét megragadó gondolatok
 • Egyszerű, érthető, a „kánaáni” nyelvet kerülő fogalmazás
 • Tömör, lényegre törő megfogalmazás
 • Helyes nyelvhasználat, érdeklődést keltő, figyelmet megragadó stílus
 • Jól felépített, koherens, összefüggő szöveg

Megjegyzés:
Egy ilyen feladat megoldásánál helyes dolog az anyaggyűjtés, a megfelelő minta keresése. Főleg, ha aktuális, érvényes üzenetet közvetít. De annak átvétele egy az egyben, a forrás megjelölése nélkül, plagizálásnak számít, és nem tudjuk értékelni. (Ahol ezt észrevettük, az pontlevonással járt.) Az anyaggyűjtés után önálló feldolgozó, alakító, vagyis alkotó fázis következik, a feladatmegoldásokban elsősorban ezt kerestük.
Az önálló gondolkodás mellett a legfontosabb szempont a bibliai ige mint alap, és annak aktuális üzenete. Az alkotó-gondolkodó folyamat tehát nem öncélú, hanem az érvényes üzenet megküzdéséért van. A legjobb munkák ezt tükrözik.


6. Luther himnusza

Zenés-énekes feldolgozás:
 • Tiszta, szép éneklés
 • Ötletes, hangulatos kíséret
 • Előadásmód frissessége, elevensége
 • Képi-zenei összhang
 • Zenei-képi többletjelentés
Új énekszöveg:
 • Dalszerű, énekelhető szöveg
 • Zsoltár eredeti üzenetének visszaadása
 • Aktuális, megszólító üzenet a mai embernek
 • Költői eszközök kreatív használata
 • Kompozíció, összhang, költői többlet

Megjegyzés:
Az énekfeldolgozásokban a tiszta, szép hangzás mellett arra figyeltünk elsősorban, hogy az előadásmód mennyire élő és friss, mennyire kreatív, hogyan tükrözi a gyerekek viszonyát az énekfeldolgozáshoz. A két legjobban sikerült feldolgozásban a modern hiphop és a citera archaikus hangzása (mintha a zsoltárok citeráit hallanók) egyaránt megállja a helyét, és dicséretre szólít.
Az új énekszövegekben a Luther-himnusz formai variációit találtuk, többeknél meglepő ügyességgel, kreativitással és formaérzékkel. A legjobbnak ítélt alkotás emellett a teljes 46. zsoltár érvényes üzenetét adja. Jó lenne ezeket dalként is hallani, hátha egyszer vállalja valaki a zenei feldolgozást is.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése