2017. október 27., péntek

3. forduló: A reformáció kezdete Magyarországon – feladatok
„Időkapu a hithez – az 500 éves reformáció nyomában”

3. A reformáció kezdete Magyarországon

A 3. forduló feladatai:

1. Újhit-kvíz:
Tesztkérdések 16. századi magyar reformátorok és kortársaik történetei alapján. – Válaszd ki és jelöld a válaszlehetőségek közül azt, ami az adott kérdésre a helyes válasz. (Lásd külön csatolt mellékletben.)
Elérhető: 15 pont
Beküldendő: a helyes válaszok kódja

2. Hitvita, vitadráma:
A reformáció kezdetén Magyarországon is fontos szerepe volt a hitvitáknak, illetve vitadrámáknak. Amikor teológiai, bibliai érveket ütköztetve vitatták meg a hit tételeit. Olyan volt ez, mint egy szellemi párbaj. Ízleljétek meg ti is a vita (és nem a veszekedés) erejét, amikor érvek találkoznak és ütköznek érvekkel.
 • Tartsatok élő vitát egy hittel kapcsolatos élettémáról vagy egy életbevágó hitbeli kérdésről, és küldjétek el a videofelvételét vagy a vita jegyzőkönyvét írásban, párbeszédes módon megfogalmazva.
 • Az iskoladráma volt a korszak egyik jellemző műfaja, „drámapedagógiai” módszerrel nevelték az ifjúságot. Fogalmazzatok meg ti is párbeszédes módon, képzelt szereplők megszólaltatásával egy olyan vita-párbeszédet, amely egy mai iskoladrámának lehet az egyik jelenete. A vitahelyzet származhat konkrét vagy képzelt iskolai vagy egyéb mai élethelyzetből, amelyre érvek ütköztetésével keresitek a választ.
Elérhető: 15 pont
Beküldendő: egy feltöltött YouTube videofelvétel
vagy a vita jegyzőkönyve: max. 1-2 oldalas párbeszéd
vagy iskoladráma jelenete: max. 1-2 oldalas párbeszéd

3. Ige és mérték magyarul:
Az első teljes magyar nyelvű Újszövetség-fordítás Sylvester János: Új Testamentuma volt, amely 1541-ben jelent meg Sárvár-Újszigeten. Ez egyben az első tudományos igényű fordítás is, amelyhez Sylvester a magyar nyelvtant is rendszerezte.
 • Vajon ti el tudjátok az eredeti szöveget olvasni? Jegyezzétek le pontosan a Máté evangéliuma 2. részében olvasható karácsonyi történetet (Máté 2,1–15) a ma használt betűkkel. Pl. a bölcsek kérdése így szól: „Holott vagyon az zsidóknak királya, az ki született?” A Sylvester János által használt betűk eltéréseit a maitól megtalálod itt, táblázatba szedve (kicsit olyan, mint egy titkosírás): https://hu.wikipedia.org/wiki/Sylvester_J%C3%A1nos
A Sylvester-féle Új Testamentum letölthető forrása: http://sylvesterbiblia.atw.hu/pdf/Sylvester_Janos_Ujtestamentum.pdf

 • Sylvester János Újszövetség-fordítása abban is első, hogy könyvének ajánlását és az evangéliumok összefoglalóit disztichonokban írta, elsőként alkalmazva ezzel a magyar nyelvben az időmértékes verselést. Az Újszövetség ajánlása így kezdődik:
Próféták által szólt rígen néked az isten,
     Azkit igírt, ímé, végre megadta fiát.
Buzgó lílekvel szól most es néked ezáltal,
     Kit hagya hogy hallgass, kit hagya hogy te kövess.
Írj te is disztichonban megfogalmazott verset, legalább 8 sort (vagyis 4 disztichont), amely kapcsolódik a Bibliához vagy valamilyen bibliai témához, tehát bibliai tanítást fogalmaz meg. A disztichon egy hexameter és egy pentameter sorból áll.
Elérhető: 10 pont
Beküldendő: a lejegyzett bibliarészlet
vagy egy minimum 8, maximum 16 soros vers

4. Regényes korszak:
A lutheri eszmék Magyarországon már az 1520-as években megjelentek. II. Lajos király és felesége, Habsburg Mária is védelmébe vette a reformációt. Ám a tragikus mohácsi csatavesztés alapjaiban változtatta meg az ország sorsát és képét. Miért sújtott ilyen csapással minket Isten? A reformátorok is erre keresték többek között a választ, és az evangéliumra, a Krisztusban kapott bűnbocsánatra és kegyelemre mutattak. Ennek a korszaknak az eseményeibe enged bepillantást az írói fantázia Gárdonyi Géza: Egri csillagok c. regényében. A regényben Gábor pap az, aki lutheránus volt.
 • Írj egy új történetet, ami az Egri csillagok Gábor papjával esett meg a török hódoltságban (és nem szerepel a regényben) – ami rámutat a korabeli közállapotokra és Gábor pap hitére.
 • Fogalmazz meg egy levelet a lutheránus Gábor pap nevében, amiből kiderülnek a korabeli állapotok, a lelkipásztor szerepe és hitének jellemzői.
Elérhető: 10 pont
Beküldendő: max. 1-2 oldalas elbeszélés vagy levél

5. Énekek:
Sztárai Mihály maga is részt vett a mohácsi csatában, amit csodával határos módon élt túl. Utána vándorprédikátor lett, hogy az elkeseredett népben Isten igéjével tartsa a reményt. A Délvidéken 120 lutheránus gyülekezetet alapított. Hegedűjével járta Tolnát és Baranyát, és nemcsak prédikált, hanem Istent dicsőítő énekeket énekelt. Keressétek meg egyik szép énekét, és válasszatok az alábbi feladatok közül:
 • Mutassátok be a „Mindenkoron áldom az én Uramat” (Ref. ék. 254.) vagy a „Mely igen jó az Úristent dicsérni” (Ev. ék. 47; Ref. ék. 255) kezdetű éneket zenés-énekes feldolgozással és előadással, húros hangszer (gitár, lant, citera, hegedű stb.) kíséretével (videofelvétel).
 • Az egyik fenti dicséret dallamára (históriás ének dallam mind a kettő) írjatok új énekszöveget, amelynek témája istendicséret, a külső nehézségek ellenére
Elérhető: 10 pont
Beküldendő: egy feltöltött YouTube videofelvétel
vagy új énekszöveg a régi dallamra


6. ReformTurist, ReformTársas:
Az alábbi két feladat további két választható megoldást tartalmaz, tehát 2x2 lehetőséget jelent. A 4 lehetőség közül elég egyet megoldani.
 • Reformátoraink nemcsak az országot járták, hanem a külföldi jeles egyetemeket is. A reformált hit nemcsak egy népközösség ügye volt, hanem egész Európát átható mozgalommá vált.
  • Készítsétek el egy körutazás útvonaltervét, amely érinti a legfontosabb magyar és külföldi városokat, ahol reformátoraink megfordultak. A város neve mellett szerepeljen egy-két jelentős magyar reformátor neve, aki ott megfordult, s hogy mit csinált ott (pl. tanult, tanított, lelkész volt). Városonként szerepeljen egy-két fontos látnivaló is.
  • Mindezt elkészíthetitek egy társasjátékterv formájában is, ahol a játéktáblán a városok és útvonalak szerepelnek.
 • Tervezzetek meg és képzeljetek el egy csoport- vagy osztálykirándulást a magyar reformáció valamelyik helyszínére, például Göncre és Vizsolyba.
  • Beküldendő a kirándulás programja: hol mit fogtok megnézni, néhány érdekes információval.
  • A képzeletbeli kirándulást „dokumentálhatjátok” az útról készült rajzos beszámolóval is.
Elérhető: 15 pont
Beküldendő: max. 1-2 oldalas útiterv
vagy társasjáték terve és táblája
vagy max. 1-2 oldalas programterv
vagy úti beszámoló + rajzok

7. ReformMédia:
A reformáció története szorosan kapcsolódik a nyomdatörténethez, hiszen a korszak „okostelefonja” a nyomtatott könyv volt. A reformátorok gyakran nyomdászok is voltak, és vándorlásaik során a nyomdájukat is vitték magukkal. Ismerkedjünk a nyomda lehetőségeivel alkotó módon is, és közben ne feledkezzünk meg a mai média új lehetőségeiről, amikkel még hatékonyabban lehet elérni az embereket. Válasszatok egyet az alábbi feladatok közül:
 • Készítsétek el egy újonnan kiadott Újszövetség címlaptervét (grafikai és tipográfiai terv). A célközönség: ifjúsági korosztály, a könyv fotókkal vagy rajzokkal illusztrált.
 • Készítsetek karácsonyi üzenetet prédikátori hangon, rádiós-filmes eszközökkel (hang- vagy videofelvétel).
 • Készítsetek karácsonyi üzenetet egy mai misztériumjáték jelenetének videofelvételével.
Elérhető: 15 pont
Beküldendő: egy rajzzal, montázzsal és/vagy számítógépes szerkesztéssel készített terv
vagy egy feltöltött YouTube hang- vagy videofelvétel

8. Csoportszelfi:
Készítsetek csoportszelfit egy nyomdagép előtt (a versenyző csapat tagjaival, amin a felnőtt mentor és a nyomdász is rajta lehet). Ehhez derítsétek fel, hol van nyomda a környéken, és szervezzetek meg egy üzemlátogatást. De szóba jöhet egy régi nyomdagép is, pl. egy múzeumban. Mellékelve kérjük a nyomdagép pontos helyét, esetleg képeket a működéséről.
Elérhető: 10 pont
Beküldendő: 1-2 feltölthető fénykép + nyomdagép helyének adataiForrások, olvasmányok:
 • György Antal: A hit példaképei, Kálvin Kiadó, Budapest, 1999.
 • Miklya Luzsányi Mónika történetei a reformáció korának alakjairól – Reformátusok Lapja számai 2016. október 23-tól folyamatosan
 • Logisztori – Magyar reformáció, szórakoztató egyháztöri, társasjáték a magyar reformáció első évszázadáról, Parakletos Könyvesház, Kiskunfélegyháza, 2017.
 • Gárdonyi Géza: Egri csillagok
 • Dr. Csepregi Zoltán: A magyar reformáció kezdetei, História 2009/9–10. szám
  http://www.historia.hu/userfiles/files/2009-0910/Csepregi1.pdf
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése