2017. november 9., csütörtök

Tíz kérdés Istenről

Oko-sokk


1. kérdés: Hogy tud Isten minden emberre figyelni?
Válasz: Isten mindenható, nem emberi tulajdonságokkal rendelkezik. Azért nehéz nekünk, embereknek megérteni az Ő isteni tulajdonságait, mert mi nem olyanok vagyunk, mint Ő, és csak magunkból tudunk kiindulni.
2. kérdés: Isten milyen nyelven beszél?
Válasz: Ő minden emberi nyelven ért, hiszen Ő hozta létre a nyelveket (lásd Bábel tornyát). Mindenki imádságát érti.
3. kérdés: Mi bizonyítja, hogy Isten létezik?
Válasz: Nincs bizonyíték Isten létezésére, hitre van szükség ahhoz, hogy Őt megismerjük. Persze Isten kijelenti magát a természetben, a lelkiismeretünkben és a történelemben, illetve a Bibliában és Jézus Krisztusban, de a nem hívő embereknek ezek nem bizonyítékok. Jézus korában, amikor az emberek látták a csodáit, akkor sem hitte el mindenki, hogy Ő az Isten Fia.
4. kérdés: Hol van Isten?
Válasz: A mennyben, illetve a szívünkben, ha a Szentlélek által behívtuk, és a hívők között („Ha ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, én ott vagyok közöttetek” – mondja Jézus.)
5. kérdés: Miért nem látjuk és halljuk Őt? Miért nem mutat meg többet magából?
Válasz: Isten Lélek, nincs teste, ezért láthatatlan. Az első emberpár hallotta a hangját, de megszakadt az ember és Isten között ez a közvetlen kapcsolat a bűneset óta. Azóta nem halljuk Isten hangját, illetve néha próféták hallották. Nekünk a Bibliát adta Isten, hogy azt olvasva keressük az Ő akaratát.
6. kérdés: Miért állította Isten a kert közepébe a jó és rossz tudásának a fáját? Sokkal egyszerűbb lett volna, ha nincs kísértés.
Válasz: Isten nem robotokat alkotott, hanem szabad akarattal rendelkező embereket. Kíváncsi volt, hogy Rá vagy a Sátánra hallgat-e az ember. Sajnos Ádám és Éva rosszul döntöttek.
7. kérdés: Miért engedi Isten az életben a rosszat? Miért nem csinál gyorsan rendet?
Válasz: Isten vár még, hátha a gonoszok is megtérnek, mint a jobb lator a kereszten. Ha már most ítélne, még kevesebben jutnának a mennybe.
8. kérdés: Miért engedi Isten a szenvedést? Miért nem egyengeti jobban a hívők útját?
Válasz: Az Istenhez vezető út rögös, a keskeny úton nehezebb a járás, mint a széles úton. A nehéz tapasztalatokból tanulunk, erősödünk. Megtanulunk Istenben bízni, nem magunkban. Ha minden rögtön sikerülne, elkényelmesednénk.
9. kérdés: Kinek és miért bocsát meg Isten?
Válasz: Mindenkinek, aki belátja, hogy ő bűnös, és kegyelmet kér Istentől. Jézus áldozatáért bocsát meg nekünk Isten.
10. kérdés: Miért jó nekem, ha hiszek?
Válasz: Mert így tartozunk valakihez. Isten egy személy, aki vár ránk, vezet, egyengeti az utunkat, velünk van a nehézségeinkben. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése