2017. november 10., péntek

A 2. forduló 2. és 4. feladatának értékelése – pontverseny állásaKét újabb feladat értékelését végeztük el, miközben a Kérdezz-felelek beszélgetéseiből válogatott anyagot közöljük egész héten. Alább megosztjuk a feladatok értékelésének fő szempontjait, és néhány megjegyzést, tanulságot.


Az értékelés szempontjai:

2. Kérdezz-felelek

Párbeszéd:
 • Önálló problémafelvetés, problémalátás és megfogalmazás (nem sematikusan átvett gondolatok) – a Genfi-kátéhoz való kapcsolódás nem volt feltétel, jó megoldásnak számít önálló alkalmazása (nem a másolása)
 • Szó szerinti másolás az internetről nem számít feladatmegoldásnak!
 • Életkornak megfelelő, életszerű témaválasztás, őszinteség – ma is érvényes, alkalmazható igazságok
 • Szövegmennyiség nem döntő szempont (csak ha felületességre utal)
 • Kapcsolódás a hithez, alapvető hitigazságokhoz, bibliai tanításhoz
 • Műfaja: párbeszéd – vagy kátészerű kérdés-válasz (játékkártyán is)
 • Tömör, lényegre törő, egyértelmű kérdések és válaszok – kerülve a „kánaáni nyelvet”
 • Helyes nyelvhasználat, érdeklődést keltő, figyelmet megragadó stílus
 • Jól felépített, koherens, összefüggő szöveg

Játék:
 • A kérdések-válaszok szövegére vonatkozóan a fenti, párbeszédre vonatkozó elvek
 • Játékszabály: világos, érthető játékelv és megfogalmazás
 • A játékelv kapcsolódik-e a témához, illetve párbeszédhelyzethez
 • A játéktábla képi, szerkezeti kapcsolódása a játékszabályhoz, kép és szöveg komplex egységként való megjelenése

Megjegyzés:
A párbeszédet választók többsége meglepően őszinte, problémacentrikus kérdések és válaszok nyomán hozta közel hozzánk a hit kérdéseit. A csapatok jól érzékelhetően megdolgoztak, megküzdöttek a válaszokért, amelyek így jobban a sajátjukká váltak. A társasjátékot választók esetében ezt hiányoltuk, mert a kérdés-válaszok leginkább egy káté tananyagára emlékeztettek, ahol az élet- és hitkérdések megtanulandó anyaggá válnak, ezt segíti a játék. Ebben a feladatban többre értékeltük a saját válaszokat, mint a tanulnivaló tananyagot.


4. Szabályok, tanácsok, tervek

Diákpresbitérium:
 • A gyerek- és ifjúsági közösség aktív önszerveződésén keresztül a gyülekezet közösségébe való integráció
 • Aktív szolgálat és felelősségvállalás a gyerekek/fiatalok életkorának megfelelő szinten
 • Valódi és nem „kamu” szolgálatok, aktivitások, ami tényleg megvalósítható – cél: nem a szervezet „fetisizálása”, hanem építő használata
 • A Biblia sáfári elvére és a feladatok célszerű, személyre szabott megosztására épülő szisztéma
 • Egyszerű, érthető, pontos fogalmazás
 • Helyes nyelvhasználat, hivatalos, „jogi” stílus
 • Jól felépített, koherens, összefüggő szöveg

Életvezetési tanácsok:
 • Életkornak megfelelő, adekvát igeválasztás
 • Önálló problémafelvetés, problémalátás és megfogalmazás
 • Bibliára támaszkodó, az igei eredeti értelmét, üzenetét megragadó gondolatok
 • A mai életre vonatkozó, életbölcsességeket közvetítő, tanácsoló stílus, nem bibliamagyarázat
 • Egyszerű, érthető, lényegre törő, a „kánaáni” nyelvet kerülő fogalmazás
 • Helyes nyelvhasználat, egyértelmű, őszinte stílus
 • Jól felépített, koherens, összefüggő szöveg

Ruhatervek, lakberendezés:
 • Valóban a mai embernek szóló viselhető ruhák, élhető, lakható terek
 • Bibliai mértékkel is mértéktartó („mértékletes”), a „szív elrejtett emberének” szóló ruhák és terek
 • Forma és célszerűség összhangja
 • A külsődleges jelek (feliratok, szimbólumok) mennyire felelnek meg a funkciónak, szükségesek-e
 • Színvonalas, esztétikus képi megjelenés és kidolgozás
 • Ötletes, kreatív tervezői látásmód és megoldások
 • Marketing-szempont: várhatóan mennyire „eladható” a termék, válhat-e divattá

Megjegyzés:
Látszólag nem összemérhető feladatok, mégis közös vonás a kreatív szabályalkotás és tervezés, vagyis az élet normákkal, elvekkel való mértékben tartása. Az erre való igyekezet minden munkában jelen volt, tehetség és fantázia is kellett hozzá, hogy minél jobban megvalósuljon. Így lehetséges, hogy a szóbeli szabályalkotásban éppen úgy született maximális pontszám, mint a rajzolt tervekben. A rajzi minőséget nem profi grafikusok és tervezők szintjén vizsgáltuk, így az ötlet és látásmód épp olyan fontos volt, mint a kivitelezés minősége. De ami még ennél is fontosabb: a belső mértékletesség, ami tükröződik sok szép munkában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése