2017. november 19., vasárnap

Ábrahám (Abrám) elhívatása – Szövegértelmezés és magyarázat

El Shaddai


Genezis 12,1–9


Az első rész a Gen 1-3. terjedő verseket foglalja magában, amelyben Isten felszólítja Ábrahámot a vándorlásra és elhalmozza ígéretekkel. A 4-9. terjedő versek Ábrahám válaszát tartalmazzák, azaz útját Kánaánba.

Az egység szerkezete:
        Isten szava: 1. vers – isteni felszólítás a vándorlásra
 2. vers – isteni ígéret Ábrahámnak (nagy nemzetté teszlek)
 3. vers – isteni ígéret Ábrahámnak (benne a föld nemzetségei is megáldatnak)

        Ábrahám válasza: 4-5. vers – Ábrahám útja Kánaánba egész házanépével
            6-7. vers – Ábrahám útja és Isten megjelenése
            8-9. vers – Ábrahám útja és oltárépítés
 
1.      vers:
Ábrahám nem saját magától indul Kánaán földjére, hanem Isten szava készteti erre. Számára ez az első hit próbáját jelentette. Isten nem konkrét célt mutat meg Ábrahámnak, csupán az irányt mutatja meg, amerre haladnia kell. A föld, amelyre Isten küldi, ebben a versben még ismeretlen marad, „a föld, amelyet majd mutatok neked”. Ábrahám azért lesz majd a későbbiekben a hit példaképe, mert mindent biztosat felad a bizonytalanért.
2-3. vers:
Az első 4 ígéret a 2. versben található, a következő három pedig a 3. versben. A következő ígéretek hangzanak el:
-                  „nagy néppé teszlek” (2a.)
-                  „és megáldalak” (2a.)
-                  „és naggyá teszem nevedet” (2a.)
-                  „és áldás leszel” (2b.)
-                  „és megáldom azokat, akik áldanak téged” (3a.)
-                  „s aki átkoz téged, azt én is megátkozom” (3a.)
-                  „és általad nyer áldást a föld minden nemzetsége” (3b.)
Az ígéret központi eleme az áldás, amely abban érvényesül, hogy Isten nagy néppé teszi Ábrahámot, és Ábrahám áldása mások számára is áldássá válik.
A 3. vers részletesen bemutatja, hogy miként lesz Ábrahám áldássá: egyrészt úgy, hogy az emberek Ábrahámhoz való viszonyukban Isten áldását vagy átkát vonják magukra (3a.), másrészt Ábrahám áldása forrása lesz az emberiség számára (3b.).
4-5. vers:
Ábrahám engedelmeskedik Isten parancsának. Ábrahám engedelmességét hangsúlyozza. Az Istennek való engedelmességet előbbre helyezi, mint a családja iránti hűséget.
Megtudjuk az igéből, hogy Lót is vele ment, az ő unokaöccse. Lótnak a jelentősége, hogy előkészítse a következő történeteket.
6-7. vers:
Ez az igeszakasz Ábrahám útját írja le Kánaánban Móre tölgyeséig, valamint Isten Ígéretét és Ábrahám háláját.
Itt az ígéret előrevetíti az utód ígéretének témáját, amely egy újabb hitpróbát jelent a pátriárka számára, hiszen a Gen 11,30-ból tudjuk, hogy Sára meddő volt. Ábrahám hisz Isten szavának, és hálául oltárt épít, hogy ezzel kifejezze tiszteletét Istennek és segítségül hívását.
8-9. vers:
Sichem vidékéről továbbvándorol Kánaánban Bételtől keletre az (efraimita) hegyvidékére, ahol sátrat vert.
A tartózkodási helye meghatározható a 8. versből: Bétel nyugatra, Ai pedig keletre esett. Ez a megjelölés és a sátorverés arra utal, hogy több ideig tartózkodott ott.

1.   John Bright: Izráel Története, Kálvin János Kiadó, Budapest, 2001
2.   Rózsa Huba: A Genesis Könyve II., Szent István Társulat, Budapest 2009
Gerhard von Rad: Az Ószövetség teológiája I. Osiris Kiadó, Budapest, 2007


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése