2017. november 24., péntek

A 14. zsoltár – magyarázó jegyzetekkel


Fánkok


Zsoltárok templomi énekek, legtöbbször zenei kísérettel énekelték az istentiszteleteken, két nagy csoportra oszthatók tartalmuk szerint: dicsőítő és panasz-zsoltárok
14 ez egy panasz-zsoltár, az emberek bűnei miatt panaszkodik a szerző

Az éneklőmesternek: Dávidé. az első sor a zsoltár szerzőjére utal

Azt mondja a balgatag akik a jólétben nem számolnak Istennel, magukat tekintik istennek
az ő szívében: itt születnek a döntések
Nincs Isten.
Megromlottak, utálatosságot cselekedtek;
nincs, aki jót cselekedjék.
Az Úr letekintett a mennyből
az emberek fiaira, hogy meglássa,
ha van-e értelmes, akik számolnak Isten jelenlétével, ítéletével
Istent kereső.
De mindnyájan elhajlottak;
egyetemben elromlottak,
nincs, aki jót cselekedjék,
nincsen egy sem. mert mindenki bűnben születik

Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők,
akik megeszik az én népemet, könnyű prédák nekik a hívők, kinevetik őket
mintha kenyeret ennének,
az Urat pedig nem hívják segítségül?
Majd rettegnek rettegéssel, a végső ítéletkor utoléri őket a rettegés
mert Isten az igaz nemzetséggel van!
A szegénynek tanácsát kicsúfolják,
mert ők az Úrban bíznak.

Bárcsak eljönne Sionból
Izráelnek a szabadítás! a messiás, Jézus hozza majd el a szabadítást
Mikor az Úr visszahozza népének foglyait,
Jákób örül majd, és vígad Izráel. ez lesz az igazak végső jutalma

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése