2017. november 21., kedd

A 2. forduló 3. és 5-6. feladatának értékelése – 2. forduló végeredménye


A hátralévő feladatok értékelését is elvégeztük, így kialakult a második forduló végeredménye. Hogy a verseny aktuális állását megmutassuk, közzétesszük az 1-2. forduló összesített eredményét is. A pontverseny is megmutatja, hogy milyen erős és izgalmas verseny zajlik, miközben a közölt anyagok is magukért beszélnek. Az is tisztán látszik, hogy semmi sincs még lefutva, a 3. forduló eredményein múlik a végeredmény. Ne feledjétek, hogy a 3. forduló feladatainak beadási határideje november 30., csütörtök éjfél.


Alább megosztjuk a feladatok értékelésének fő szempontjait, és néhány megjegyzést, tanulságot.

3. Biblia-komment

Értékelés szempontjai:
 • Életkornak megfelelő, adekvát igeválasztás; pontos igehely és idézet
 • A bibliai szöveget értelmező, az ige eredeti értelmét, üzenetét megragadó gondolatok
 • Az összefüggések felismerését, önálló keresését tükröző gondolkodás
 • Nem szószerinti átvétel valahonnan, források esetleges jelölése
 • Műfaj: magyarázó jegyzet, magyarázat – és nem igehirdetés vagy tanítás
 • Tömör, lényegre törő, érthető, logikus megfogalmazás
 • Helyes nyelvhasználat, objektív, tárgyilagos stílus
 • Egységeiben jól felépített, koherens szöveg – az igeszakasz szövegösszefüggésébe kapcsolódva
Megjegyzés:
Sok lényegre törő, tárgyilagos, jól felépített magyarázó jegyzettel találkoztunk, és meglepően érett, önálló gondolkodásra valló, mégis igehű magyarázatokkal. Néhol hiányoltuk az alaposabb utánajárást és az igehely pontosabb megadását. Egy esetben pedig egy igehirdetés részletének átvételéről volt szó, amit nem tekintettünk önálló megoldásnak.


5. Zsoltárok

Értékelés szempontjai:
Zenés-énekes feldolgozás:
 • Tiszta, szép éneklés
 • Ötletes, hangulatos kíséret
 • Előadásmód frissessége, elevensége
 • Zenei-előadásmódbeli-képi összhang
 • Zenei, előadásmódbeli, megjelenítésbeli többlet
Új énekszöveg:
 • Dalszerű, énekelhető szöveg (kötött dalforma vagy ritmikus szabad vers)
 • Szöveg és dallam összhangja
 • Zsoltár eredeti üzenetének visszaadása
 • A mai ember számára is érvényes üzenet
 • Költői eszközök kreatív használata
 • Szövegkompozíció, költői többlet
Megjegyzés:
A 68. zsoltár énekében ott feszül a hugenották harci zsoltára éppúgy, mint a magállapodott gyülekezeti éneklés hagyománya. Előbbit feszes, ritmikus, dinamikus előadásmóddal, illetve képszerkesztéssel lehet visszaadni, utóbbira inkább egy vontatottabb, nehézkesebb előadásmód a jellemző. Ez a felvételeken is tükröződött, és mi az éneklés tisztasága mellett az előadásmódra és képszerkesztésre is figyeltünk.
Az új énekszöveg esetében az eredeti, illetve a választott énekdallam a formájával megkötöző vagy szárnyakat adó is lehet. A megoldások többségénél érzékelhető a formakövetés igénye, hol több, hol kevesebb sikerrel. De szabad versként ható, a zsoltárköltészet eredeti formáját tükröző vers is született, ami nem kisebb értékű. A zsoltár eredeti üzenete minden megoldásban felfedezhető, a kérdés inkább az volt, hogy ez mennyiben találkozik a dallammal, versformával.


6. ReformAkaMédia

Értékelés szempontjai:
Rádió- vagy video-üzenet:
 • Életkornak megfelelő, adekvát és életszerű témaválasztás
 • Önálló problémafelvetés, problémalátás és megfogalmazás (nem sematikusan átvett gondolatok!)
 • Bibliára támaszkodó, igei gondolatok megjelenése
 • Egyszerű, érthető, közvetlen nyelven megfogalmazott gondolatok
 • Életszerű, őszinte, a beszélgetés, az élőbeszéd spontaneitása
 • Lényegre törő, problémacentrikus, nem mellébeszélő nyelv, figyelmet megragadó stílus, koherens, összefüggő szöveg
 • Összhatás, benyomás a beszélgetés egészéről – a felvétel ad-e valamilyen többletet
Adventi képüzenet:
 • Az üzenet időszerűsége, életszerűsége és érvényessége (vagy csak általános séma)
 • Bibliára támaszkodó, igei üzenet
 • Verbális üzenet: tömör, lényegi, találóan megfogalmazott
 • Képi üzenet: képnyelven is megszólal-e, illetve teljes értékű-e az üzenet
 • Kép és szöveg összhangja, kapcsolódása
 • Képi minőség, igényes képválasztás, tipográfia, grafika
 • Képi ötlet: Valami, amit csak képpel lehet elmondani, ami a képüzenetet indokolja
Megjegyzés:
Két rádió-, illetve videofelvétel született, ami mutatja a feladat nehézségeit, ugyanakkor a vállalkozók bátorságát, kezdeményezőkészségét. A rádióüzenet érvényes problémafelvetése és gondolatai jól szerkesztett formában kerültek feldolgozásra. A hatást a felvétel művi, beállított kommunikációja, a párbeszéd felolvasása gyengíti. A videofelvétel megnyerően spontán és őszinte beszélgetés a hit kérdéseiről, ahol inkább a szerkesztettség és a technikai feltételek hiányosak.
Legtöbben a képüzenetet választottátok, ami technikailag könnyebben kivitelezhető, a hatás szempontjából viszont nem könnyebb feladat. A hagyományos grafikai és festői technikák mellett a manuális és digitális képi montázs, az íráskép alakítása is szerepet kapott. Fontosnak tartottuk, hogy ahol a kép és írott szöveg is megjelenik, ott a kettő dialógusa, összhangja érvényesül, vagy az egyik csak alárendelt szerepet kap. A hagyományos, képeslapokat idéző megoldásoknál jobban értékeltük az eredeti gondolatokat és megoldásokat. Legjobban tetszett az a „mém”-sorozat, amely képek és mondatüzenetek csattanós összhangját alkotta meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése