2017. december 18., hétfő

Levél Gábor paptól Dobó Istvánnak

Oko-sokk


Kedves Atyámfia!

Gergő ügyében írok Kendnek, mert tudom, hogy igen megkedvelte a fiút bátorságáért.
Hát bizony az utunk igen-igen szomorú volt hazafelé. Ahogy a Balaton mentén haladtunk elébb, egyre felégett falvakat, üszkös házakat találtunk. Élő emberrel egy szállal sem találkoztunk. Eleinte takartam a fiú szemét, ha halottakat láttunk az út mentén, később már ezt sem tettem. Ha túléli, úgyis sok ilyennel fog még találkozni, hát szokja a halált! Ilyen korban élünk, sajnos. Aj, csakhogy a mi jó Atyánk könyörülne már rajtunk! Csakhogy már megtanulná ez a szegény magyar nép a leckét, és elfordulna rólunk a mi szerető Mennyei Atyánk haragja!
Ahogy befordultunk a falunk határába, inkább fordultam is volna ki onnan! Minden romos, üszkös, füstös. Az úton halottak, ismerem valamennyit, az eklézsiám tagjai. Az a gaz török az asszonyokat, a csecsemőket sem kímélte. A parókiát csak sejtettem, hogy melyik lehet. Az udvaron egy asszony feküdt, hát látom ám, hogy az én édesanyám. Erről nem is tudok többet írni, mert csak összemaszatolom a papírt a könnyeimmel. Ő már előrement, és készíti a helyet az én fáradt, szomorú lelkemnek. De még nem mehetek, még dolgom van itt.
A következő három nap sok dolgunk volt Gergővel: csak temettünk és temettünk. Előbújt a nádasból egy asszony és egy ember is, ők valahogy elbújtak a török elől. Az asszony megfőzött nekünk, hát bizony ránk is fért az étel! Nem volt maradásom sokáig, a falu és népe elpusztult. Mihez kezdjek ezután?
Elindultunk Gergővel Szigetvárra, Török Bálint uramhoz. Amikor megérkeztünk, épp vívott néhány török rabbal. Aki legyőzi, úgymond, azon megkönyörül és szabadon engedi. Hát ilyen még nem akadt egy sem! Hallotta már hírét Gergő hősiességének, hogy elkötötte azt a török telivért, és megmentette Vi­cuskát. Nem akarta elhinni, hogy ilyen gyerek-legény ilyet csináljon.
Engemet marasztalt, hogy legyek udvari újhitű papja, ha már a feleségének van saját plébánosa. Gergőt is marasztalja gyermekei mellé, hogy tanítsa őket kardforgatásra, bátorságra. Ha Kegyelmed nem bánja, hát itt maradnánk Török Bálint úr udvarában, mert  szükség van ránk, és jól megy itt a sorunk. Hanem a törökre igen fenekedünk, majd csak kigondolunk valamit, hogy elhúzza a csíkot a pogány bestia az országunkból. Gergő szerint fel kellene robbantani őket. Csak ne volnának olyan sokan!
No befejezem soraimat, még annyit, hogy Gergő is okosodik: tőlem törökül tanul az ifjú urakkal együtt, a plébános pedig latinra oktatja őket.
A mi kegyelmes Istenünk őrizze meg Kegyelmedet és gyógyítsa Kend sebét, amit a vitéz harcban szerzett a pogány törökkel hadakozván.

Gábor pap

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése