2017. december 15., péntek

A 3. forduló 5-6-7. feladatának értékelése


Értékelés szempontjai és megjegyzések: 


5. Énekek:

Zenés-énekes feldolgozás:
 • Tiszta, szép éneklés
 • Ötletes, hangulatos kíséret
 • Előadásmód frissessége, elevensége
 • Zenei-előadásmódbeli-képi összhang
 • Zenei, előadásmódbeli, megjelenítésbeli többlet
Új énekszöveg:
 • Szöveg és dallam összhangja
 • Téma adekvát kibontása
 • A mai ember számára is érvényes üzenet
 • Költői eszközök kreatív használata
 • Helyes nyelvhasználat, koherens, összefüggő szöveg
 • Szövegkompozíció, költői többlet

Megjegyzések:
A csapatok inkább a dalszöveg írását választották, amiben segített a két fülbemászó dallam. A legtöbb megoldás hibátlanul vagy egy kis ritmushibával követte a dallamot. A szövegek pedig hol kevesebb, hol több ötlettel váltak régiessé vagy maivá, elevenné. Egy esetben találkoztunk szabad versbe áthajló megoldással, ahol a szöveg aktualizáló jellege miatt élőbeszédszerűvé válik a szöveg. Énekelhető ez is, de más dallammal, dallamvariációval, és a feladat nem ez volt.
A zenés-énekes előadások közül a legtöbb hangulatos feldolgozás, jól beépített gitár- vagy dobkísérettel, egy helyen ötletes képváltásokkal. Volt olyan csapat, amely egy másik (és sokkal nehezebb) éneket adott elő, tehát nem a feladatot oldotta meg.


6. ReformTurist, ReformTársas:

Körutazás, osztálykirándulás terve:
 • A történeti-földrajzi információk helyes alkalmazása az elképzelt szituáció(k)ban
 • Kreatív, ötletes, jól szervezett program, ami sok tapasztalatot és élményt kínál
 • Egyszerű, érthető, pontos fogalmazás, megfelelő és helyes információk
 • Helyes nyelvhasználat, hivatalos, „prospektus” stílus
 • Jól felépített, koherens, összefüggő szöveg
 • Jó illeszkedő, informatív és esztétikus képek, rajzok
 • Az anyag szerkesztettsége, összhatása
Játék:
 • A történeti-földrajzi információk helyes alkalmazása a játékszituációban
 • Játékszabály: világos, érthető játékelv és megfogalmazás
 • A játékelv mennyire kapcsolódik a témához
 • A kérdések-válaszok megfelelő informatív értéke érdeklődést keltő stílusban
 • Játéktábla igényes, esztétikus képi megoldása
 • A játéktábla képi, szerkezeti kapcsolódása a játékszabályhoz, kép és szöveg komplex egysége

Megjegyzések:
Legtöbben az osztálykirándulás, körutazás programtervét választottátok, és változatos, ötletes, szépen kidolgozott megoldások születtek – jól láthatóan élveztétek. Sokan fotókkal, rajzokkal és egyéb információkkal, pl. internetes hivatkozásokkal is ellátták az anyagot. Néhány tárgyi tévedés is „becsúszott”, pl. egy helyen Károlyi Gáspár képe helyett Melanchthon képe áll. Az a helyzet, hogy Károlyi Gáspár arcvonásait nem ismerjük, nem készült róla korabeli metszet. Pontlevonás még a kevésbé jól szerkesztett, hiányos vagy aránytalan munkák esetében történt.
Két társasjátékterv készült, az egyik félmegoldás, mivel játékszabályt, játékleírást nem tartalmaz. A másik szépen kidolgozott játéktábla, kiegészítőkkel és játékszabállyal, amely azonban kipróbálatlannak tűnik. Ha a tervezők játszanak majd vele, feltehetőleg maguk is módosítani fogják.


7. ReformMédia:

Újszövetség címlapterv:
 • Ifjúsági korosztály megszólítása a kép-tipográfia által
 • Az evangélium lényegét kifejező képi üzenet: képnyelven is megszólal-e, illetve teljes értékű-e az üzenet
 • Címfelirat, egyéb szövegek és a kép összhangja, kapcsolódása
 • Képi minőség, igényes képválasztás, tipográfia, grafika
 • Képi, tipográfiai vagy egyéb (pl. szerkezeti, szerkesztési) ötlet, ami erősíti az evangéliumi üzenetet
Rádió- vagy video-üzenet:
 • Életkornak megfelelő, adekvát és életszerű témaválasztás
 • Önálló téma-megközelítés, alkalmazás és megfogalmazás (nem sematikusan átvett gondolatok!)
 • Bibliára támaszkodó, igei gondolatok
 • Egyszerű, érthető, közvetlen nyelven megfogalmazott gondolatok – a beszéd életszerűsége (felolvasás esetén is)
 • Lényegre törő, nem mellébeszélő nyelv, figyelmet megragadó stílus, koherens, összefüggő szöveg
 • Összhatás, benyomás az üzenet egészéről – a felvétel ad-e valamilyen többletet
Misztériumjáték:
 • Életkornak megfelelő, természetes mozgás és gesztusnyelv
 • Bibliai üzenetek adekvát megfogalmazása jelenetekben
 • Egyszerű, érthető, közvetlen és spontán képi és verbális nyelv
 • Képi és verbális üzenet összhangja, figyelmet megragadó stílus, színházi élmény
 • Szakrális színház: a tér-idő-cselekmény Isten felő nyit belső kaput

Megjegyzések:
A csapatok többsége az Újszövetség új címlaptervét készítette el, mai fiatalok számára. Elég vegyes anyag született, amiben kompozíciós hibák, konzervatív, sematikus szemléletmód és stílus is belejátszott, valamint egy ószövetségi ábrázolás az újszövetségiek között, amit félre lehet érteni (mintha az is újszövetségi lenne). A bátrabb szerkesztésű, fiatalosabb terveket értékeltük magasabb pontszámmal. Született egy izgalmas ötlet is egy Facebook-Bibliára, ami interaktivitást is biztosít.
A karácsonyi üzenetek tartalmi részével meg voltunk elégedve, kiemelkedően jól sikerültek a rövidre szabott üzenetek is. Az előadás, a beszéd életszerűsége volt egy-két esetben kifogásolható. Ahol a kettő találkozott, ott születhetett teljes értékű megoldás.
Egyetlen karácsonyi misztériumjáték készült, ami rendezői, operatőri szempontból is komoly feladat, már az nagy dolog, hogy vállalkozott rá egy csapat. Szépen összerakott életképsorozat sikerült, sutaságokkal és jó ötletekkel, kitűnő gondolatábrázolással és angyali grimaszokkal.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése