2017. december 12., kedd

A lutheránus Gábor pap


English class


Az Egri csillagok Gábor papja:

Gábor papot bízza meg Dobó István, még a regény elején, hogy az elárvult Bornemissza Gergőt Török Bálint udvarába vigye.
Gábor pap lelkiismeretes, szerető tanítója, nevelője lesz Gergelynek és a Török fiúknak.
Bátor, önfeláldozó tettre szánja magát, amikor a szultán elleni merényletre készül. Gergellyel együtt (aki ekkor már 16 éves) készítik elő a robbantást.
Gábor pap hivatása, hite ellenére határozza el, hogy az országba nagy sereggel érkező szultánt felrobbantja.
Szándékában eltökélt, céltudatos, tudja, hogy vállalkozása nem veszélytelen. Gergely életét meg akarja kímélni, ezért a merénylet hajnalán egyedül indul útnak.
Búcsúlevelet ír a fiaként szeretett Gergelynek, és egyetlen kincsét, Jumurdzsák gyűrűjét ráhagyja.
A merénylet nem sikerül, díszes öltözéke miatt, tévedésből a janicsár agát robbantja fel a szultán helyett.
Súlyosan megsebesül, és később meghal.
Tettével a török szultán további hódítását, az általuk végzett pusztításokat, az öldöklést szerette volna megakadályozni.

Éva lányai


Képzelt levél Gábor pap nevében:

Tisztelt Gróf úr!
Remélem, jó egészségnek örvend Ön és kedves családja. Sajnos én nem szolgálhatok jó hírekkel.
Az országból való távozása óta a török helyzet sokat súlyosbodott. Azt rebesgetik, céljuk az, hogy átvegyék az egész magyarság fölött az uralmat. Nem hinném, hogy a következő egy hétben előrelépés történne, azonban én és egy kedves barátom (nevezetesen Bornemissza Gergely) igencsak aggódunk amiatt, hogy nemsokára egy sor nemkívánatos esemény történik a Királyság határain belül.
Nem régen ismerem Bornemisszát, azonban bizton állíthatom, megbízható, és remélem, hogy e bizalmat elvárhatom öntől is. Ugyanis szeretném, ha beavatást nyerne abba az eseménybe, amit én és ez a fiatalember készülünk véghezvinni. Tesszük ezt abban a reményben, hogy némileg gátolhatjuk az ellenséget.
Vakmerően, sőt, egyenesen botorul hangzik, de, jóuram: robbantani készülünk. Akkora lyukat akarunk ütni a törökök falán, hogy meggátoljuk őket egy jó időre.
Előkészületeinket ma megtettük. Szerencsénk, hogy a hírük megelőzte a törököket. Gergely is jönni akar, melyet fontolóra veszek, mert nem akarom, hogy a fiúnak komoly baja essék.
Ellenben, jómagam nem számítok, úgy hiszem. Ha a magyarokért szenvedek sérülést, nem érdekel már sem a hitem, sem pedig a békesség, amit eddig hirdettem, ha segíthetek ennek ellenében a népemen.
És felvetül az egyik legfontosabb kérdés: miért írtam meg mindezt Önnek? Nos, legyen élő bizonyítéka annak, amit holnap véghez fogunk vinni. Remélem, ön hirdetni fogja hőstettünket. Megköszönném, tisztelt Gróf úr.
Isten áldása kísérje útját, drága barátom.
Tisztelettel:
Gábor pap
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése