2017. december 14., csütörtök

A falu új papja





Reform-girls




Az eget millió csillag tarkította, a hold pedig ezüstös fénybe vonta az egyébként hátborzongató fákat. Ebben a sűrű, Balaton környéki rengetegben vesződött Gábor pap, ezen a szokatlanul sötét éjszakán. Hallotta maga mögött a törökök kurjantásait, így megszaporázta lépteit. Hirtelen egy halkan suttogó hangra lett figyelmes, aki a nevén szólította őt. Kereste-kutatta a hang forrását, de minduntalan arra a megállapításra jutott, hogy tulajdon elméjében hallja a hangot.
– Te vagy az Uram? – szólalt meg a pap.
– Én vagyok, gyermekem – válaszolt a hang, mely előtt meghódolni látszott az egész erdő. – És mondom néked, ne félj, mert aki az én ösvényeimen jár, a mennyben éri el célját! Most nézz hátra egy pillanatra – folytatta Isten –, így járnak mindazok, akik letérnek ösvényeimről.
Gábor pap megfordult, lángokba borulva látta a falut, ahol lelkipásztorként szolgálni akart, de azt mondták neki, hogy az ottani embereknek nincs szüksége egyházra, mert jól megvannak anélkül is. Mindössze 3 napot töltött a hitetlen faluban, hiszen a harmadik nap estéjén megszállták a törökök a községet, és miután kifosztották, szórakozás gyanánt fel is égették.
– S lám, így vesznek el azok, akik nem az én utamon járnak – törte meg az éj csendjét Isten.
– De ne a múltba temetkezz, hanem a jövőbe nézz! Elvezetlek egy faluba, ahol a pap most lépett az örök boldogság kapujához, s most nyit ajtót neki Szent Péter – ezzel világító fényfolt jelent meg Gábor pap előtt, és bevilágított egy olyan ösvényt, amit eddig észre sem vett.
– Kövesd, s ez majd elvezet téged az új remény falujába! – szólt Isten, s az erdő hosszan visszhangozta utolsó szavait. Gábor pap eleget tett a kérésnek, s csaknem pirkadatig követte a fénylő foltot. A hegyek mögül elbukkanó Nap bevilágította az ösvény végét. Gábor pap előtt egy barátságos, apró falucska képe bontakozott ki, s újult erővel lépett a főútként szolgáló homokútra.
Az első ember, akivel találkozott egy lócán sopánkodó gyászruhába öltözött nénike volt.
– Min búsul nénikém? – kérdezte a pap illedelemből, habár tudta a kérdésre a választ.
– Jaj, ne is kérdezze! Meghalt a falu papja, az egész község őt gyászolja, hisz oly jó ember volt, hogy kívánni se lehetett volna jobbat! Isten nyugosztalja!
– Úgy legyen.
– Na, de ennél nagyobb baj van, hisz ki temesse el?
Mindig a pap temetett mindenkit, na de ki temesse el a papot?
– Majd én, hiszen jómagam is pap volnék!
Így is lett, az öregasszony bemutatta a csekély létszámú lakosságnak leendő papjukat, és harmadnap meg is tartották a temetést. Egy héttel később Gábor pap úgy járt-kelt a faluban, mintha ezer éve itt élne, valamint megkapta a paplakot is. Hála Istennek, az előző pap is újhitű volt, és egy-két maradi parasztgazdán kívül mindenkit áttérített a lutheránus hitre. Persze itt is tartottak a török érkezésétől, ezért például nem harangoztak a templomban, mert amilyen kicsi volt a harang, és amennyire el volt dugva a falu két erdő közé, varázslatos módon annál hangosabban és annál messzebbre ért el a harang hangja. Egyébiránt a közügyeket is mind a templomban intézték. Az általános rettegésen kívül, amiben az emberek éltek, semmi eget rengető nem történt. A termés nem volt túl kedvező, a babonásabbak rögtön ráfogták arra, hogy a növények is félnek a gaz töröktől. A gyerekek bevallása szerint a helyzetet a kicsik sínylették meg legjobban, hisz el voltak tiltva mindenféle barangolástól, kalandtól és csatangolástól. A hatvanfős falu közbiztonság híján csak reménykedni tudott, hogy a törökök nagy ívben elkerülik őket. Ebben az időben a legnagyobb kapocs és összetartó erő bizony az igaz hit volt. Gábor pap a nehézségek ellenére bátran egyengette a népet Isten útján, s a törökök egy jó darabig a közelébe se kerültek a falunak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése