2017. december 14., csütörtök

Gábor pap levele öccsének

Esze/ésekDrága Öcsém, Imre!

Amióta eljöttem otthonról, már három esztendő telt el, s azóta csupán egy levelet írtam. Engedd meg hát, hogy okát megválaszoljam.
Esztergomból elküldetett a püspök, mivel szavaimat az ördögtől valónak gondolta. Így rögtön Pécsre mentem, és úgy gondoltam, itt terjesztem tovább a vallási szemléletemet. Ekkor még nem tudtam, hogy a város leggazdagabb földesura miatt ez szinte lehetetlen lesz, mivel neki szent meggyőződése volt, hogy a katolikus valláson kívül minden más csak szemfényvesztés.
Én hamar elkezdtem munkámat, és a szomszédaimnak az evangéliumról napról napra többet beszéltem. Nagyon boldoggá tett, hogy érdekli őket az, amiről beszélek. Viszont a szemben lakó család is buzgó katolikus volt, és nem nézték jó szemmel, hogy a környéket más vallásra akarom áttéríteni, ezért bepanaszolt a földesúrnál. Erre csak akkor jöttem rá, amikor egy reggel éles kopogásra ébredtem. Az ajtóm előtt a szembe szomszédság és egy küldönc állt. Elmondta, hogy miért jött, majd megragadta a karomat, és így indultunk el. Féltem ugyan, de bátornak kellett lennem, ezért egész úton imádkoztam. Mikor a kastélyhoz értünk, átadtak egy kapuőrnek, ő pedig a házigazdához vezetett. Az ebédlőjében fogadott, és meglepően nyugodt volt. Arra kért, hogy magyarázzam meg, miért gondolom úgy, hogy csak Istenben kellene hinnie. Mielőtt befejezhettem volna mondandómat, dühbe gurult, amiért szerinte ezzel megsértettem Szűz Máriát, és kidobatott a kastélyából. Ezután hazaértem, és imádkoztam, amiért nem esett bajom.
Aztán teltek-múltak a napok, talán már egy fél esztendő is eltelt, mikor egy reggel megint a földesúr küldöncét találtam az ajtóban. Most kedvesebben szólt, és nem is rángatott maga után, egy szekérre ültetett, és azzal mentünk a kastélyhoz. A földesúr újra fogadott, de ekkor már kevésbé voltam ideges. Végül is félelmem alaptalan volt, mivel lutheránus eszméimre volt csak kíváncsi. Elmesélte, hogy mikor a király udvarában járt, hallott egy papot, aki szintén lutheránus tanokat olvasott fel. Már azóta foglalkoztatta, hogy talán igazságtalan volt velem szemben. Hosszú ideig beszélgettünk, és végül megkért, hogy járjak el hozzá beszélgetni és felolvasni az evangéliumból. Nagyon boldog voltam! A földesúr családjával együtt áttért lutheránus hitre, és a városban élő polgárok is.
 Éppen a földesúrnál voltam akkor is, amikor az a hír érkezett, hogy a törökök elfoglalták Mohácsot. A földesúr kiadta a parancsot, hogy a város népe gyűljön össze a kastélyában, hogy egy esetleges fosztogatás vagy támadás esetén nagyobb védelemben részesüljön mindenki. Én még haza akartam menni néhány jegyzetemért, de a város legnagyobb embere nem engedte. Végül addig könyörögtem, míg végül két katona kíséretében elengedett. Már a kezemben voltak az iratok, amikor kiabálásra lettem figyelmes. A feltételezés beigazolódott, törökök voltak. Annyi időm volt, míg a padlásra felmenekültem, és a létrát elvettem onnan. Imádkoztam tovább, hogy Isten mentsen meg ettől a csapástól. Nem éltem nagy gazdagságban, túl sok értékem sem volt. Így elvittek néhány dolgot, és felgyújtották a házat. Ezt akkor éreztem már, amikor a nádtető is lángra lobbant. Gyorsan a padlásajtóhoz rohantam, leeresztettem a létrát, és leugrottam. Nagy szerencsém volt, mert ha kicsivel később érek le, akkor ezt a levelet már nem írtam volna meg. Menekülni kényszerültem, de először a kastélyhoz futottam. Messziről láttam, hogy az egészet felgyújtották. Rengetegen meghaltak, és sokakat magukkal is vittek. Azóta már egy év telt el.
Most Debrecenben élek, itt az emberek nagyon nyitottak a lutheri eszmék iránt. Ez ad némi boldogságot, de a lelkem mélyén még mindig szomorú vagyok. Néha még mindig látom álmomban a lángba borult várost. De csak hálás lehetek, amiért Isten megengedte, hogy tovább hirdessem az evangéliumot!

Izgatottan várom leveled!
Szeretettel ölel bátyád: Gábor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése