2017. december 8., péntek

A 3. forduló 2., 4. és 8. feladatának értékeléseA csoportszelfik és leírások megtekinthetők a Csapatok galériájában.

Értékelések:2. Hitvita, vitadráma

Értékelés szempontjai:
 • Önálló problémafelvetés, problémalátás és megfogalmazás – több nézőpontban
 • Életkornak megfelelő, életszerű témaválasztás, őszinteség, hitelesség
 • Szövegmennyiség nem döntő szempont (csak ha felületességre utal)
 • Tartalmi szempont:
  • Hitvita esetén: Kapcsolódás a hithez, alapvető hitigazságokhoz, bibliai tanításhoz
  • Iskoladráma esetén: Kapcsolódás konkrét iskolai helyzethez, drámai szituációhoz, és az ebből fakadó üzenethez, életigazsághoz
 • Élő, mai párbeszéd, nem erőltetett didaktikus, szájbarágós, koncepciózus szöveg („kánaáni nyelv” kerülése)
 • Helyes nyelvhasználat, érdeklődést keltő, figyelmet megragadó stílus
 • Jól felépített, koherens, összefüggő szöveg
Megjegyzés:
Többnyire jól megírt, jól felépített vitaanyagokkal találkoztunk, valóban fontos élet- és hitkérdésekről. Azokat tartottuk a legjobbnak, ahol a biblikus nézetet határozottan képviseli, de nem erőlteti a másikra a vitázó. Ahol az ellenvélemény is jól kifejtett. Több problémaérzékeny, bátor vitaanyaggal találkoztunk, van, amelyik a tanárok véleményével szemben is kiáll, és megvédi az új korszak felismert értékeit.


4. Regényes korszak

Értékelés szempontjai:
 • A regény és a történelmi kor összefüggésébe illő történet- és témaválasztás, illetve korfestés
 • Kapcsolódás a hithez, hitigazságokhoz, a lutheri reformáció alapgondolataihoz
 • Önálló problémafelvetés, problémalátás és megfogalmazás a történetbe helyezve (nem sematikusan átvett gondolatok)
 • Életkornak megfelelő, életszerű témaválasztás, izgalmas, kalandos fordulatok
 • Szövegmennyiség nem döntő szempont (csak ha felületességre utal)
 • Hiteles karakterábrázolás, élő (hús-vér) szereplők
 • Nyelvhelyesség, élvezetes, olvasmányos elbeszélő stílus
 • Koherens, összefüggő szöveg, illetve történet
 • Megragadó, releváns olvasmányélmény
Megjegyzés:
A zsűri számákra ez volt a szüret. Tíz írás született, és szinte valamennyi érett, képzelet-gazdag, a korszak történelmi és hitbeli valóságát, emberi viszonyait hitelesen ábrázoló elbeszélés vagy levél. Csak néhány kronológiai, tárgyi tévedés jelentett hibát, főképpen az, hogy Gábor pap a merénylet után török fogságba kerül, feltehetően ott is hal meg, és nem vesz részt Eger ostrománál, nem tud a Károlyi-fordításról sem. Egy csapat volt, akik félreértették a feladatot, nem azt oldották meg (ők egy karaktervázlatot írtak a regény alapján).


8. Csoportszelfi

Értékelés szempontjai:
 • Karakteres, jó kép a csoportról
 • Valóban nyomdagép előtt (mellett)
 • Valóban szelfi: önfotó – nem egy külső személy által készített objektív portré
 • További képek, képi információ (ha nincs, nem számít mínusz pontnak)
 • Nyomda adatai (ennyi elég), további információk a nyomdáról
Megjegyzés:
Nagy örömünkre szolgál, hogy sokan elmentek egy nyomdába, ahol megismerhették ennek az érdekes világnak mai arculatát. A digitális technika ma már csodákra képes, amivel kis példányszámban is készülhetnek kiadványok, ám egy nagy teljesítményű nyomdagép vezérlése és működése lenyűgöző. Többen értékes beszámolót csatoltak a szelfijük mellé.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése